12 december 2017
Flint
Amersfoort
 Home Presentaties Exposanten Contact
Het programma dat u niet mag missen...
programma
Op de expositie tijdens de Asfaltdag 2017 presenteerden tientallen bedrijven uit de wereld van asfalt, mobiliteit, opleiding, infrastructuur en wegenbouw hun diensten en producten.

Programma van de Asfaltdag 2017

10.00 uur Opening Wendy van Schaik
10.10 uur Welkom Jan de Boer
(KWS Infra)
10.20 uur Asfaltimpuls
Edwin Griffioen geeft een toelichting op de Asfaltimpuls, de stand van zaken en een vooruitblik.
Edwin Griffioen
(Rijkswaterstaat)
10.40 uur Asfaltimpuls in de praktijk Paneldiscussie:
- Jan de Boer
(KWS Infra)
- Lindy Molenkamp
(Overijssel)
- Mathijs van Stralen
(Rijkswaterstaat)
11.30 uur Lunch en bezoek expositie  
13.00 uur Project Doen
De praktijk van de zoektocht naar de volgende stap in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen.
NU DOEN leert en ervaart tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug. Jan-Co van den Doel deelt zijn ervaringen als contractmanager bij dit project.
Jan-Co van den Doel
(Mourik Goot Ammers)
13.20 uur Duurzaamheid in contracten
M.i.v. 2018 gaat Rijkswaterstaat duurzaamheidseisen stellen in contracten. In deze presentatie wordt een toelichting op deze eisen gegeven.
Bon Uijting
Rob Hofman
(Rijkswaterstaat)
13.40 uur Assetbeheersystematiek voor verhardingen
De CROW werkgroepen wegbeheer hebben een assetbeheersystematiek ontwikkeld voor verhardingen. Risicosturing is belangrijk onderdeel van deze systematiek. In dit programmaonderdeel wordt een toelichting gegeven op de nieuwe assetbeheersystematiek voor verhardingen.
Eddy Westdijk
(CROW)
14.00 uur Pauze en bezoek expositie  
14.30 uur Asfaltkwaliteitsloket
Innovaties in asfalt moeten beoordeeld worden op eigenschappen en kwaliteit voordat deze toegepast
kunnen worden. Het Asfaltkwaliteitsloket gaat dit op onafhankelijke en objectieve wijzen doen. In dit blok gaat Ronald van Hulst in op de achtergronden, doelstellingen en werkwijze van het
Asfaltkwaliteitsloket.
Het Asfaltkwaliteitsloket gaat in januari 2018 open.
Ronald van Hulst
(BAM Infra)
14.50 uur Virtuele Asfaltcentrale
De VBW heeft in samenwerking met EcoChain de Virtuele Asfaltcentrale (VAC) ontwikkeld. M.b.v. deze
tool kunnen op eenvoudige wijze LCA berekeningen worden gemaakt en vergelijkingen worden gemaakt
met branche gemiddelden. Op korte termijn komt de VAC niet alleen beschikbaar voor asfaltproducenten, maar ook voor toeleveranciers.
Ron Wesseling
(VBW)
15.10 uur SMART mobility
Elektrisch rijden, autonoom rijden, de auto als energiebron. Zomaar wat ontwikkelingen waar we
dagelijks van horen. Ontwikkelingen die ook van invloed zijn op de inrichting van de weg. Renault
Nederland zal vanuit het perspectief van een autofabrikant ingaan op deze ontwikkelingen.
Simon Smit
(Renault Nederland)
15.30 uur Afsluiting en uitnodiging netwerkborrel Wendy van Schaik

 

Dagvoorzitter: Wendy van Schaik

DISCLAIMER | © 2017 Vakgroep Bitumineuze Werken / Bouwend Nederland