14 december 2021
Flint
Amersfoort
 Home Contact
Een dag om niet te missen...
aanmelden Asfaltdag

Tijdens de Asfaltdag presenteren wij u een keur aan sprekers en professionals die hun kennis en inzichten graag met u delen.

Asfaltdag Webinar

De Asfaltdag meemaken betekent "dat je weer bij bent als het over asfalt gaat".
Met als bijkomend voordeel dat je kunt zeggen "ik was er ook bij".

Net als vorig jaar zijn wij genoodzaakt de Asfaltdag om te zetten in een webinar. Jammer, want wij hadden u graag weer persoonlijk ontmoet. Gelukkig kunnen wij u een alternatief aanbieden in de vorm een webinar, het Asfaltwebinar. In dit webinar staat verduurzaming van de sector centraal. Zo hebben de leden van de VBW een tweetal impactvolle besluiten genomen om in de nabije toekomst asfalt te verduurzamen. Tijdens de eerste presentatie zal worden toegelicht wat deze besluiten zijn en hoe deze zullen bijdragen aan de verduurzaming van de sector.

De tweede presentatie gaat over het transitiepad duurzame wegverharding, de stand van zaken en een aanvraag bij het Groeifonds voor de ontwikkeling van een emissieloze asfaltcentrale. Hierbij gaat het om een programma van o.a. opdrachtgevers en asfaltproducenten samen. Een programma dat je ook wel het uitvoeringsprogramma van het transitiepad duurzame wegverharding zou kunnen noemen.

Tijdens de derde en laatste presentatie zal worden ingegaan op de pilot van de elektrische asfaltcentrale zoals deze onlangs is ingezet in de provincie Gelderland.

Het webinar zal worden afgerond met een terugblik op de presentaties en de implicaties van de daarin geschetste ontwikkelingen. Hiervoor zal er tussen de verschillende partijen moeten worden samengewerkt. U als kijker kan via de chat en/of Mentimeter aangeven welke onderwerpen in dit programmaonderdeel besproken moeten worden.

Genoeg redenen om 14 december deel te nemen aan het Asfaltwebinar. Bent u erbij?

Programma

Tijd

Onderwerp

Spreker

10:00

Opening

Dagvoorzitter Nathan de Groot

10:10

Welkom

Stefan de Munck voorzitter VBW

10:15

Initiatieven vanuit de sector voor verduurzaming

Stefan de Munck en Koos Jol (AsfaltNu)

10:35

Transitiepad duurzame wegverharding/Groeifonds aanvraag ontwikkeling emissieloze asfaltcentrale

Benny Nieswaag (RWS)

10:55

Pauze

 

11:00

De elektrische Asfaltcentrale

Sjak Arts provincie Gelderland en Willen van Biljouw (Boskalis)

11:20

Samenwerken voor innovatie

Panel: Stefan de Munck en Benny Nieswaag

11:45

Afsluiting

Nathan de Groot

 

Aanmelden kan via onderstaande link. Deelname is gratis.

Aanmelden Asfaltwebinar 2021

Tot 14 december!

Meer informatie Voor meer informatie over de Asfaltdag neemt u contact op met:
Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland.
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer
(T) 079-3252225
(E) vbw@bouwendnederland.nl
OTAR
website maken